Quy định mới về đất đai của Ủy ban Tỉnh

Điều kiện, hạn mức và trình tự, thủ tục công nhận lại diện tích đất ở cho các thửa đất vườn ao gắn liền với đất ở có nguồn gốc sử dụng trước ngày 18/12/1980.

Khách hàng có nhu cầu chuyển đổi phần diện tích quy định liên hệ số điện thoại: 0943.858.666 để được tư vấn. Chi tiết về văn bản tại đường dẫn: Click vào đây

Tin cùng chuyên mục